Dom na sprzedaż 280,00 m²

Kozy, Rzeczna

Symbol oferty: PRO-DS-103
Cena
610 000
cena za m2
2 178,57 zł/m²
Powierzchnia
280,00 m²

Szczegóły oferty

Symbol oferty PRO-DS-103
Powierzchnia 280,00 m²
Powierzchnia użytkowa 80,00 m²
Powierzchnia działki 9 000 m²
Liczba pokoi 4
Rodzaj domu dom jednorodzinny
Technologia budowlana cegła
Standard
Liczba pięter w budynku 2
Wymiary działki 97x93 m
Garaż brak
Stan prawny Wlasnosc
Okna stare drewniane
Instalacje niewymienione
Balkon brak
Zagosp. działki częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki częściowo zalesiona
Kształt działki nieregularny
Pokrycie dachu dachówka betonowa
Stan budynku do remontu
Podpiwniczenie tak
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Rok budowy 1960
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Ogrzewanie brak
Umeblowanie puste
Odległość do komunikacji publicznej [m] 300 m
Odl. do sklepu [m] 300 m
Odl. do szkoły [m] 2 000 m
Odl. do przedszkola [m] 2 000 m
Prąd jest
Kanalizacja w ulicy
Klucze tak

Opis

Dom do remontu na 90 arach budowlano-leśnych, w pobliżu rzeki

Niewielki las, przepływający obok potok, duża działka = idealny teren dla szukających ustronnego miejsca do zamieszkania.

Dom położony jest w Kozach przy ul. Rzecznej 15, na działce numer 5653będącej w trakcie podziału. Orientacyjna powierzchnia nowo wydzielanego terenu z domem i budynkami gospodarczymi to ok. 90 arów!

Nieruchomość położona jest ok. 2,5 km od centrum Kóz, ale w pobliżu mamy przystanek – 550 m, a najbliższy sklep – 300 m. Bardzo dobry dojazd do większych miast: Bielsko-Biała zaledwie 10 km. Podstawowa infrastruktura: szkoły, przedszkola, apteki, centrum sportowe z basenem, liczne sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, znajdują się w centrum Kóz.

Budynek mieszkalny znajduje się we wschodniej części nowo wydzielanej działki. Wymaga generalnego remontu. Obok budynku mamy zabudowania gospodarcze oraz stodołę. Zabudowania mieszkalno-gospodarcze pochodzą z lat 60-tych, stodoła prawdopodobnie z lat 30-tych.

Od strony północnej działka graniczy z potokiem Czerwonka. Teren z tej strony jest częściowo porośnięty drzewami i krzewami. Ta zalesiona część oznaczona jest w planie miejscowym jako tereny zielone (około 30 arów), wyłączone z możliwości zabudowy. Pozostała część działki jest budowlana. Teren leśny stanowi naturalną osłonę od projektowanej w pobliżu drogi ekspresowej S52 - Beskidzkiej Drogi Integracyjnej relacji Bielsko-Biała - Kraków. Na końcu oferty przedstawiono wyciąg z planu miejscowego, dotyczący tego terenu.

Powyżej północnej granicy działki ma w przyszłości przebiegać droga ekspresowa S52 - Beskidzka Droga Integracyjna. Rozpoczęcie realizacji drogi, wg informacji z GDDKiA, planowane jest na rok 2028. Węzeł komunikacyjny wg dostępnych z GDDKiA rysunków koncepcyjnych, ma przebiegać w odległości ok. 0,9 km na zachód od działki. Rysunek koncepcyjny przebiegu BDI dostępny jest w galerii zdjęć.

Dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej - ul. Rzecznej, która jest gminną drogą publiczną. 

Ukształtowanie terenu – teren wokół zabudowań płaski, nachylenie pozostałego terenu w kierunku zachodnim, kształt działki nieregularny. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona – wokół zabudowań.

Media – w budynku istnieją przyłącza prądu, gazu i wody miejskiej – liczniki na bieżąco opłacane. Kanalizacja - możliwość podłączenia do sieci. Na północny-wschód od budynku mieszkalnego, znajduje się studnia. Światłowód w ul. Rzecznej - istnieje możliwość podłączenia do sieci (teren obsługuje Beskid Media). Przebieg mediów widoczny jest na mapie zasadniczej w galerii zdjęć.

Dom mieszkalny - parterowy, w całości podpiwniczony. Obok znajdują się zabudowania gospodarcze. W galerii zdjęć dostępny jest rzut parteru z orientacyjnymi powierzchniami i wymiarami. Budynek przeznaczony jest do generalnego remontu. W domu mamy 4 przechodnie pokoje, w tym kuchnię. Z korytarza wejście do piwnicy i pomieszczeń gospodarczych oraz na strych, który można zaadaptować na mieszkanie. Wejście główne do budynku mieszkalnego od strony południowej. Dodatkowe od północy. Dom został wybudowany w latach sześćdziesiątych, w tradycyjnej technologii murowanej, z cegły. Strop nad piwnicą i nad parterem żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z dachówki betonowej. Okna w całym budynku drewniane. Dom ogrzewany był z kotła gazowego.

Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 80 m2.
Powierzchnia strychu - ok. 80 m2; piwnic i pozostałych zabudowań gospodarczych ok. 120 m2.

W galerii zdjęć znajdują się mapy z dostępnymi mediami oraz lokalizacją nieruchomości (wskazówki dojazdu: Kozy ul. Rzeczna 15).

Link do mapy, gdzie widoczna jest cała działka 5653 przed podziałem: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6920199

Odległości do infrastruktury:

 • Centrum 2500 m
 • Szkoła podstawowa 2000 m
 • Przedszkole 2000 m
 • Sklep 300 m
 • Centrum sportowo-widowiskowe z basenem 2000 m
 • Przystanek autobusowy 550 m
 • Stacja kolejowa 1900 m
 • Przychodnia i apteka 2500 m
 • Kościół 2100 m

Odległości do wybranych miast:

 • Kęty 7 km
 • Bielsko-Biała 10 km
 • Porąbka 12 km
 • Międzybrodzie Bialskie 16 km
 • Andrychów 16 km

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 883/1 z obrębu KOZY (Wydruk z systemu kozy.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o.)

Podstawa prawna

Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy (Dz.U Woj. Śląskiego z 2015-10-05, poz. 4990)

1. Zmiana - XXIX/227/21 z 2021-07-27

Przeznaczenie w planie:

- ZW108 Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne (3739 m2)

- ZL20 Tereny lasów i zadrzewień niepaństwowych (2738 m2)

- MNe57 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (10234 m2)

Ustalenia szczegółowe:

§ 38. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZW1÷151”

z podstawowym przeznaczeniem dla zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne oraz pełniącej funkcję otuliny biologicznej wód powierzchniowych.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania remontów, przebudowy i rozbudowy,

z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących w terenach cieków i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną niską i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;

3) zachowanie oraz możliwość urządzenia stawów hodowlanych i oczek wodnych oraz zagospodarowania części

terenów jako użytki rolne, w tym trwałe użytki zielone;

4) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową, pod

warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach;

5) możliwość realizacji zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury i urządzeń dla turystyki, sportu i rekreacji przywodnej;

6) zachowanie oraz możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów; sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, szlaków turystycznych i rowerowych;

7) realizację ustaleń zawartych w § 11 pkt 1 i 2 uchwały.

3. W terenach zakazuje się:

1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;

2) naruszania ciągłości urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki wodne.

§ 37. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZL1÷51” z podstawowym przeznaczeniem dla lasów oraz zadrzewień niepaństwowych. Tereny obejmują ponadto wody powierzchniowe oraz drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. W terenach ustala się:

1) utrzymanie i ochronę drzewostanów dla trwałego zachowania lasów;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących cieków, lokalnych ujęć wody i obiektów małej retencji;

3) użytkowanie zgodne z uproszczonymi planami urządzenia lasów;

4) zachowanie oraz możliwość realizacji komunikacji kołowej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym

niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury oraz innych urządzeń turystycznych, określonych w art. 4 pkt 21 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

5) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową;

6) na części terenów położonych w obszarach osuwisk i terenach zagrożonych ruchami masowymi, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. W terenach wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w ust.2.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „MNe1÷190”

z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu

użytkowania zgodnym z przeznaczeniem podstawowym;

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających

zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca do parkowania;

3) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych oraz towarzyszących

budynków gospodarczych i garażowych;

4) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy działka, na której planuje się tą zabudowę ma

powierzchnię minimum 1500 m²;

5) możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy obiektów wolnostojących nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni zabudowy na działce;

6) zachowanie i budowę lokalnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

7) zachowanie oraz budowę urządzeń komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe);

8) zachowanie oraz realizację zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;

9) na części terenów „MNe 101”, „MNe 104”, „MNe 105”, „MNe 145”, „MNe 148÷151” położonych w obszarach

osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych odpowiednio w 5 i 6 uchwały.

Link do pełnej treści planu miejscowego Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 http://bip.kozy.pl/4240047/dokument/16368

Zapraszam na prezentację J

Oferta tylko u nas.

Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością PRO-INWEST NIERUCHOMOŚCI – zakaz kopiowania bez uzyskania stosownej zgody.

Nota prawna:

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Informacje są umieszczone na podstawie oględzin oraz danych przekazanych przez właściciela i mogą ulegać aktualizacji i zmianom.

Potrzebny kredyt? Wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej oraz miła i fachowa obsługa gwarantowana jest przez naszego doradcę finansowego J Zapytaj o szczegóły 602 349 320.

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu
PLN
Lata
Oprocentowanie roczne
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

Cena nieruchomości
PLN
PLN
Taksa notarialna (opłata notarialna)
PLN
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
PLN
Wypisy aktu notarialnego - około
PLN
Wniosek do WKW
PLN
Prowizja
%
Wysokość prowizji
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM(cena + opłaty)

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem