Działka na sprzedaż 35 985,00 m²

Kozy, Rzeczna

Symbol oferty: PRO-GS-96
Cena
2 000 000
cena za m2
55,58 zł/m²
Powierzchnia
35 985,00 m²

Szczegóły oferty

Symbol oferty PRO-GS-96
Powierzchnia 35 985,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, inwestycyjna, leśna, mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa, siedliskowa, usługowa
Standard
Wymiary działki 385x134 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 300 m
Odl. do sklepu [m] 300 m
Odl. do szkoły [m] 2 000 m
Odl. do przedszkola [m] 2 000 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Opis

Olbrzymi teren inwestycyjny – mieszkaniowo-usługowo-produkcyjny, z domem mieszkalnym do remontu.

Niewielki las, przepływająca obok rzeczka, otwarta przestrzeń i malowniczy widok na góry, tworzą to wyjątkowe miejsce. Teren jest atrakcyjny inwestycyjnie, daje możliwość budowy zarówno domów, obiektów usługowych, jak i produkcyjnych (opis jednostek planu na końcu oferty).

Działka położona jest w ustronnym miejscu w Kozach przy ul. Rzecznej, oznaczona numerem ewidencyjnym 883/1. Powierzchnia terenu to aż 3,5985 ha.

Nieruchomość położona jest ok. 2,5 km od centrum Kóz, ale w pobliżu mamy przystanek – 550 m, a najbliższy sklep – 300 m. Bardzo dobry dojazd do większych miast: Bielsko-Biała zaledwie 10 km. Podstawowa infrastruktura: szkoły, przedszkola, apteki, centrum sportowe z basenem, liczne sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, znajdują się w centrum Kóz.

W planie miejscowym, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną (ok. 1,5 hektara), tereny obiektów produkcyjno-usługowych (ok. 1 hektar), tereny zielone (ok. 70 arów) i wód powierzchniowych (ok. 2,5 ara) oraz dróg: S52 i ul. Rzecznej (łącznie ok. 30 arów) – szczegóły z planu miejscowego na końcu oferty.

Przez środek działki przebiega droga dojazdowa – ul. Rzeczna, która dzieli tę nieruchomość na część wschodnią i zachodnią. Droga ta będzie przejęta na własność Gminy Kozy (powierzchnia ok. 16 arów). W zachodniej części działki, na częściowo ogrodzonym terenie, znajduje się budynek mieszkalny (ul. Rzeczna 15), z obiektami gospodarczymi oraz stodołą. Zabudowania pochodzą z lat 60-tych, przy czym stodoła jest w złym stanie technicznym i wymaga rozbiórki. Dom mieszkalny jest do remontu. Od strony zachodniej działka graniczy z potokiem Czerwonka. Teren z tej strony jest częściowo porośnięty drzewami i krzewami. Ta zalesiona część oznaczona jest w planie miejscowym jako tereny zielone, wyłączone z możliwości zabudowy (ok. 70 arów). Stanowią one zieloną oazę ciszy i spokoju, skąd płyną przyjemne dźwięki przyrody. Jednocześnie będą naturalną osłoną od projektowanej drogi ekspresowej.

Wschodnia część działki to otwarta przestrzeń z wyjątkowym widokiem na Beskidy. Na tej części działki znajduje się stanowisko archeologiczne nr 1 wraz ze strefą ochrony (ok. 50 arów), zaznaczone na załączonym w galerii zdjęć wyrysie z planu miejscowego (szczegóły na końcu oferty). Północny fragment (ok. 14 arów), zarezerwowany jest pod drogę ekspresową S52 - Beskidzką Drogę Integracyjną, relacji Bielsko-Biała - Kraków, która ma przebiegać za północną granicą działki. Rozpoczęcie realizacji drogi, wg informacji z GDDKiA, planowane jest na rok 2028. Węzeł komunikacyjny wg dostępnych z GDDKiA rysunków koncepcyjnych, ma przebiegać w odległości ok. 0,9 km na zachód od działki. Jeżeli prace związane z realizacją drogi nabiorą tempa, północny fragment działki będzie podlegał pod wykup Skarbu Państwa. Rysunek koncepcyjny przebiegu BDI dostępny jest w galerii zdjęć. Na tej części działki przebiega również sieć średniego i niskiego napięcia, widoczna na zdjęciach.

Dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej - ul. Rzecznej, która jest gminną drogą publiczną.

Korzystne ukształtowanie terenu – niewielkie nachylenie terenu w kierunku zachodnim, kształt działki nieregularny. Front działki od ul. Rzecznej ok. 285m, granica wschodnia ok. 134m. Nieruchomość jest ogrodzona tylko częściowo – wokół zabudowań.

Media – istnieją przyłącza prądu, gazu i wody w budynku – liczniki na bieżąco opłacane. Na północny-wschód od budynku mieszkalnego, znajduje się studnia. Światłowód w ul. Rzecznej – istnieje możliwość podłączenia do sieci (teren obsługuje Beskid Media).

Przebieg mediów widoczny jest na mapie zasadniczej w galerii zdjęć.

Dom mieszkalny - parterowy, w całości podpiwniczony. Obok znajdują się zabudowania gospodarcze. W galerii zdjęć dostępny jest rzut parteru z orientacyjnymi powierzchniami i wymiarami. Budynek przeznaczony jest do remontu. W domu mamy 4 przechodnie pokoje, w tym kuchnię. Z korytarza wejście do piwnicy i pomieszczeń gospodarczych oraz na strych, który można zaadaptować na mieszkanie. Wejście główne do budynku mieszkalnego od strony południowej. Dodatkowe od północy. Dom został wybudowany w latach sześćdziesiątych, w tradycyjnej technologii murowanej, z cegły. Strop nad piwnicą i nad parterem żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z dachówki betonowej. Okna w całym budynku drewniane. Dom ogrzewany był z kotła gazowego.

Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 80 m2.

Istnieje możliwość zakupu tylko części wschodniej lub zachodniej – szczegóły w odrębnych ofertach.

W galerii zdjęć znajdują się mapy z dostępnymi mediami oraz lokalizacją nieruchomości (wskazówki dojazdu: Kozy ul. Rzeczna 15).

Link do kompozycji mapowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6539345

Odległości do infrastruktury:

 • Centrum 2500 m
 • Szkoła podstawowa 2000 m
 • Przedszkole 2000 m
 • Sklep 300 m
 • Centrum sportowo-widowiskowe z basenem 2000 m
 • Przystanek autobusowy 550 m
 • Stacja kolejowa 1900 m
 • Przychodnia i apteka 2500 m
 • Kościół 2100 m

Odległości do wybranych miast:

 • Kęty 7 km
 • Bielsko-Biała 10 km
 • Porąbka 12 km
 • Międzybrodzie Bialskie 16 km
 • Andrychów 16 km

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 883/1 z obrębu KOZY (Wydruk z systemu kozy.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o.)

Podstawa prawna

Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy (Dz.U Woj. Śląskiego z 2015-10-05, poz. 4990)

1. Zmiana - XXIX/227/21 z 2021-07-27

Przeznaczenie w planie:

- KDGP/S1 Projektowana trasa drogi krajowej nr 52 klasy GP/S "Beskidzka droga integracyjna" (1431 m2)

- 1KDD8 Drogi publiczne klasy D (dojazdowe) (1656 m2)

- ZW107 Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne (150 m2)

- ZW108 Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne (3739 m2)

- WS52 Tereny wód powierzchniowych płynących (258 m2)

- ZL20 Tereny lasów i zadrzewień niepaństwowych (2738 m2)

- MNe57 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (10234 m2)

- MNe56 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (4522 m2)

- PU20 Tereny obiektów produkcyjno-usługowych (10406 m2)

Ustalenia szczegółowe:

1) KDGP/S1 - wyznaczona na rysunku planu trasa obejmuje pas terenu wnioskowany przez zarządcę drogi,

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, dla realizacji drogi krajowej klasy GP (docelowo klasy S);

6) 1KDD 1÷52 - istniejące drogi gminne dojazdowe o docelowych szerokościach od 10 - do 15 metrów w liniach

rozgraniczających (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) i przekrojach jednojezdniowych;

§ 38. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZW1÷151”

z podstawowym przeznaczeniem dla zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne oraz pełniącej funkcję otuliny biologicznej wód powierzchniowych.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania remontów, przebudowy i rozbudowy,

z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących w terenach cieków i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną niską i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;

3) zachowanie oraz możliwość urządzenia stawów hodowlanych i oczek wodnych oraz zagospodarowania części

terenów jako użytki rolne, w tym trwałe użytki zielone;

4) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową, pod

warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach;

5) możliwość realizacji zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury i urządzeń dla turystyki, sportu i rekreacji przywodnej;

6) zachowanie oraz możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów; sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, szlaków turystycznych i rowerowych;

7) realizację ustaleń zawartych w § 11 pkt 1 i 2 uchwały.

3. W terenach zakazuje się:

1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;

2) naruszania ciągłości urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki wodne.

§ 44. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych płynących oznaczone na rysunku planu symbolem

„WS1÷68”, obejmujące istniejące cieki naturalne w obszarze gminy.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania naturalnego charakteru brzegów, za wyjątkiem realizacji prac

zabezpieczających i regulacyjnych w niezbędnym zakresie.

3. Dopuszcza się wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych dla realizacji statutowych zadań administratora cieku, związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, pod warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach.

4. Dopuszcza się zachowanie i możliwość lokalizacji niezbędnych sieci i obiektów infrastruktury technicznej

i komunikacyjnej pod warunkiem utrzymania ciągłości cieków.

§ 37. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZL1÷51” z podstawowym przeznaczeniem dla lasów oraz zadrzewień niepaństwowych. Tereny obejmują ponadto wody powierzchniowe oraz drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. W terenach ustala się:

1) utrzymanie i ochronę drzewostanów dla trwałego zachowania lasów;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących cieków, lokalnych ujęć wody i obiektów małej retencji;

3) użytkowanie zgodne z uproszczonymi planami urządzenia lasów;

4) zachowanie oraz możliwość realizacji komunikacji kołowej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym

niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury oraz innych urządzeń turystycznych, określonych w art. 4 pkt 21 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

5) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową;

6) na części terenów położonych w obszarach osuwisk i terenach zagrożonych ruchami masowymi, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. W terenach wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w ust.2.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „MNe1÷190”

z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu

użytkowania zgodnym z przeznaczeniem podstawowym;

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających

zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca do parkowania;

3) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych oraz towarzyszących

budynków gospodarczych i garażowych;

4) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy działka, na której planuje się tą zabudowę ma

powierzchnię minimum 1500 m²;

5) możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy obiektów wolnostojących nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni zabudowy na działce;

6) zachowanie i budowę lokalnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

7) zachowanie oraz budowę urządzeń komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe);

8) zachowanie oraz realizację zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;

9) na części terenów „MNe 101”, „MNe 104”, „MNe 105”, „MNe 145”, „MNe 148÷151” położonych w obszarach

osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych odpowiednio w 5 i 6 uchwały.

§ 32. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „PU1÷24” z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjno-usługowe.

2. Dla terenów ustala się:

1) zachowanie istniejących obiektów z możliwością wykonywania robót budowlanych pod warunkiem określonym

w § 7 ust. 1, pkt 4 uchwały;

2) możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, magazynowych, przedsiębiorstw handlowo - usługowych, obiektów handlu hurtowego i giełdowego, obiektów obsługi transportu samochodowego i innej działalności produkcyjno-usługowej pod warunkiem określonym w § 7 ust. 1, pkt 4 uchwały;

3) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów na inną działalność produkcyjno-usługową i usługową, pod

warunkiem określonym w § 7 ust. 1, pkt 4 uchwały;

4) zachowanie i budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz parkingów i dróg wewnętrznych;

5) zachowanie i realizację zieleni urządzonej, w tym pasów zieleni o charakterze izolacyjno-osłonowym wzdłuż

granic terenu.

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych odpowiednio w § 5 i 6 uchwały.

Dodatkowe informacje:

Stanowisko archeologiczne nr 1 – oznaczenie wg planu miejscowego: 106491 Kozy 1 106-49 1 ślad osadnictwa neolit.

Wyciąg z planu miejscowego:

7. Granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obejmują:

1) obszary o promieniu 40 m od centrum stanowiska dla stanowisk o punktowej lokalizacji;

8. Zasady ochrony zabytków archeologicznych, w tym warunki prowadzenia w strefach ochrony robót budowlanych, a także prac ziemnych związanych z infrastrukturą techniczną, drogową i melioracją określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wyjaśnienie:

Jeśli projektowana inwestycja prowadzona jest w strefie ochrony stanowiska archeologicznego, wówczas dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę jest opiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (bezpłatnie), który nakazuje nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia prac ziemnych (nadzór jest płatny). Nadzór sprawowany jest przez uprawnioną do tego osobę. Jeśli w trakcie zwykłego prowadzenia robót ziemnych nie zostaną znalezione żadne historyczne artefakty, prace budowlane kontynuuje się. Jeśli zostaną znalezione cenne przedmioty, może zaistnieć sytuacja przeprowadzenia dalszych odkrywek terenu. Wówczas roboty budowlane zostają wstrzymane do czasu przeprowadzenia badań archeologicznych. Koszty takich badań pokrywa właściciel nieruchomości, przy czym można starać się o dofinansowanie w przypadkach określonych przepisami Ustawy o ochronie zabytków.

Jeżeli inwestycja omija strefę ochrony stanowiska archeologicznego, nie ma ani konieczności opiniowania przez Konserwatora Zabytków, ani nadzoru archeologicznego.

Link do pełnej treści planu miejscowego Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 http://bip.kozy.pl/4240047/dokument/16368

Zapraszam na prezentację J

Oferta tylko u nas.

Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością PRO-INWEST NIERUCHOMOŚCI – zakaz kopiowania bez uzyskania stosownej zgody.

Nota prawna:

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Informacje są umieszczone na podstawie oględzin oraz danych przekazanych przez właściciela i mogą ulegać aktualizacji i zmianom.

Potrzebny kredyt? Wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej oraz miła i fachowa obsługa gwarantowana jest przez naszego doradcę finansowego J Zapytaj o szczegóły 602 349 320.

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu
PLN
Lata
Oprocentowanie roczne
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

Cena nieruchomości
PLN
PLN
Taksa notarialna (opłata notarialna)
PLN
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
PLN
Wypisy aktu notarialnego - około
PLN
Wniosek do WKW
PLN
Prowizja
%
Wysokość prowizji
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM(cena + opłaty)
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem