Działka na sprzedaż 2 000,00 m²

Wilamowice (gw), Dankowice, Wiślana

Symbol oferty: PRO-GS-165
Cena
99 000
cena za m2
49,50 zł/m²
Powierzchnia
2 000,00 m²

Szczegóły oferty

Symbol oferty PRO-GS-165
Powierzchnia 2 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, budowlano - rolna
Standard
Wymiary działki 20,5x102 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz w ulicy
Woda w ulicy
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 350 m
Odl. do sklepu [m] 2 900 m
Odl. do szkoły [m] 3 600 m
Odl. do przedszkola [m] 3 600 m
Prąd w ulicy
Kanalizacja brak

Opis

Oaza spokoju niedaleko Wisły – duża działka budowlano-rolna w Dankowicach!

Dużo wolnej przestrzeni, cisza, kojąca przyroda - oto wyjątkowe miejsce dla Twojego domu z dużym ogrodem, założenia sadu czy prowadzenia upraw rolniczych. A to wszystko w atrakcyjnej cenie. Doskonała okazja dla osób poszukujących harmonii z naturą, jednocześnie ceniących wygodę i szybki dostęp do miejskich udogodnień.

Okolica charakteryzuje się dużą ilością wolnej przestrzeni. W pobliżu znajdują się stawy, rzeka Wisła oraz obszary leśne, co czyni to miejsce idealnym dla osób ceniących kontakt z przyrodą. W sąsiedztwie pojedyncze domy mieszkalne. Urokliwe miejsce, a dzięki dogodnej lokalizacji, mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i jednocześnie szybkim i komfortowym dojazdem do okolicznych miejscowości.

Oferowana działka nr 76 położona jest w m. Dankowice, gmina Wilamowice, przy ul. Wiślanej. Jesteśmy w trakcie podziału na działkę A i B (szkic w galerii zdjęć). Oferta dotyczy działki B, działka A jest zarezerwowana.

 • powierzchnia działki nowowydzielanej B ok. 20 arów 
 • część działki o powierzchni ok. 5,5 ara jest budowlana, co umożliwia swobodną budowę domu; pozostała część rolna = idealny układ zapewniający możliwość stworzenia dużego ogrodu, jednocześnie zapewniając ogromną oszczędność finansową (opis jednostek planu miejscowego na końcu oferty)
 • położenie na peryferiach Dankowic, z łatwym dostępem do komunikacji publicznej – przystanek ok. 350 m, stacja kolejowa ok. 2300 m
 • dogodny dojazd bezpośrednio z asfaltowej drogi gminnej ul. Wiślanej
 • w sąsiedztwie pojedyncze domy mieszkalne oraz działki niezabudowane
 • kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 20,5x 102m, teren płaski, nasłoneczniony, korzystnie usytuowany względem stron świata (wjazd od zachodu)
 • bardzo dobre połączenie komunikacyjne w okolicznymi miejscowościami: Jawiszowice, Brzeszcze, Oświęcim, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice
 • dostępne są wszystkie niezbędne media: woda, gaz i prąd, znajdujące się w pasie drogowym bezpośrednio przy działce
 • uregulowany stan prawny działki gwarantuje bezproblemowy proces zakupu
 • dodatkowo, planowana droga ekspresowa S1, z węzłem w Starej Wsi (ok. 3500 m od działki), zwiększy dostępność i komfort podróży do Bielska-Białej, czy Katowic, co sprawia, że lokalizacja nabiera jeszcze większego znaczenia dla potencjalnych nabywców.

Link do geoportalu, gdzie zielonym kolorem zaznaczono działkę z wymiarami https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7551177

Identyfikator działki: 240209_5.0001.76

Wskazówki dojazdu (pinezka z googlemaps) https://maps.app.goo.gl/QaKhJJsLijwxhWfk6 (naprzeciwko domu z nr 9 przy ul. Wiślanej)

Działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz w terenach rolnych. Położona jest w odległości ok. 4500 m od centrum Dankowic, gdzie znajdują się sklepy, szkoła, przedszkola, przychodnia, kościół i pozostała podstawowa infrastruktura. Przystanek 350 m. Najbliższy sklep 2900 m.

Nieruchomość nie jest ogrodzona.

Media: woda, gaz i prąd – w pasie drogowym bezpośrednio przy działce. Kanalizacja – brak: należy zaprojektować bezodpływowy zbiornik na nieczystości lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w zależności od możliwości technicznych.

W galerii zdjęć znajdują się mapy z dostępnymi mediami, wymiarami działki oraz fragment wyrysu z planu miejscowego.

Odległości do najbliższej infrastruktury:

 • Szkoła Podstawowa i przedszkole w Kaniowie 3600 m
 • Szkoła Podstawowa i przedszkole w Dankowicach 4000 m
 • Sklepy spożywcze: Lewiatan w Kaniowie 2900 m, Delikatesy Centrum w Kaniowie 3600 m
 • Przychodnia 3300 m
 • Kościół w Kaniowie 3600 m, w Dankowicach 4800 m
 • Przystanek autobusowy 350 m
 • Stacja kolejowa 2300 m

Odległości do wybranych miast:

 • Brzeszcze 9 km
 • Czechowice-Dziedzice 13 km
 • Oświęcim 16 km
 • Pszczyna 19 km
 • Bielsko-Biała 19 km
 • Katowice 51 km

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 76 z obrębu DANKOWICE 1

Podstawa prawna: Uchwała nr IX/54/19 z 2019-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice (Dz.U Woj. Śląskiego z 2019-06-05, poz.

4202)

1. Rozstrzygnięcie nadzorcze - RN IFIII.4131.1.47.2019 z 2019-07-03

Przeznaczenie w planie:

- D/75.MNU Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (ok. 1118 m2)

- D/1.R Tereny rolne (ok. 2767 m2)

- D/1.KDD Tereny dróg publicznych dojazdowych (ok. 132 m2)

Ustalenia dodatkowe:

- Nieprzekraczalna linia zabudowy

- Teren górniczy Czechowice II na złożu "SILESIA"

- Złoże węgla kamiennego "Dankowice" - złoże rozpoznane szczegółowo Złoże "Dankowice"

Ustalenia szczegółowe:

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: D/1.MNU ÷ D/83.MNU ustala się:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, w tym służącymi

realizacji celów publicznych, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej

funkcji mieszkalnych;

2) dopuszczone przeznaczenie terenu: zabudowa w ramach gospodarstw rolnych, usługi, w tym usługi handlu,

usługi gastronomii, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo oraz

rzemiosło;

3) przynależne zagospodarowanie terenu wymienione w § 3 ust. 1 pkt 14;

*14) przynależne zagospodarowanie terenu – należy przez to rozumieć, iż w obszarze danego terenu

dopuszcza się, odpowiednie do przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego następujące elementy zagospodarowania:

a) powierzchnie jezdne, piesze i rowerowe, w tym drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych,

b) stanowiska postojowe i garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w obszarze terenu,

c) zieleń wysoką, średnią i niską, w tym ogrody przydomowe, a także zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym i budowlom oraz zieleń izolacyjną,

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy,

e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, dopuszczone elementy reklamowe wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,

f) uzbrojenie terenu, w tym sieci, przyłącza, obiekty i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną;

4) nakazy:

a) wysokość zabudowy:

- dla budynków gospodarczych i garaży do 7 m,

- dla budynków mieszkalnych i pozostałych obiektów w terenach oznaczonych symbolami D/65.MNU ÷

D/83.MNU do 10 m,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej:

- w terenach oznaczonych symbolami D/66.MNU ÷ D/83.MNU min. 60%,

c) procent powierzchni zabudowy:

- w terenach oznaczonych symbolami D/65.MNU ÷ D/83.MNU do 30%,

d) minimalna intensywność zabudowy 0,01,

e) maksymalna intensywność zabudowy 0,8,

f) geometria dachów:

- w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i budynkach usługowych dwu lub wielospadowe

o nachyleniu od 25 stopni do 45 stopni, z dopuszczeniem dachów płaskich,

*dach płaski – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu do 10 stopni;

- w pozostałych obiektach, w tym w garażach – dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu nie

przekraczającym 25 stopni,

g) obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:

- dla przeznaczenia mieszkaniowego lokalizacja w obszarze działki budowlanej co najmniej 1 miejsca

postojowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego,

- dla przeznaczenia usługowego lokalizacja w obszarze działki budowlanej co najmniej 1 miejsca

postojowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,

h) działki powstałe w wyniku scalenia i podziału nieruchomości winny spełniać wymogi minimalnych szerokości frontów działek oraz powierzchni:

- dla zabudowy usługowej odpowiednio: co najmniej 10 m i co najmniej 600 m²,

- dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej odpowiednio: co najmniej 18 m i co najmniej 800 m²;

5) zakaz realizacji na działce zabudowy miejsc postojowych, tzw. boksów garażowych lub stanowisk postojowych

o powierzchni zabudowy większej niż powierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;

6) dopuszczenia:

a) realizacji przeznaczenia dopuszczonego w samodzielnym obiekcie,

b) utrzymania, przebudowy, nadbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej z zachowaniem parametrów

przeznaczenia podstawowego,

c) utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejących wolnostojących obiektów usługowych z zachowaniem

parametrów przeznaczenia podstawowego,

d) zabudowy zagrodowej w terenach D/76.MNU i D/77.MNU z zachowaniem parametrów przeznaczenia

podstawowego.

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: D/1.R ÷ D/38.R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;

2) nakaz ochrony i utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej;

3) zakaz nowej zabudowy związanej z produkcją rolniczą zwierzęcą mogącą zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko;

4) dopuszczenia:

a) zabudowy związanej z prowadzoną działalnością rolniczą zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju

rolnego, o parametrach:

- wysokość budynku mieszkalnego do 8 m w przypadku dachu łukowego, dachu dwu- lub wielospadowego

o spadku dachu od 22 do 45 stopni oraz do 6 m w przypadku dachu płaskiego,

- wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich do 7 m,

- wysokość pozostałych obiektów, w tym związanych ze składowaniem i przechowywaniem produktów

rolnych i pasz do 10 m,

- procent powierzchni biologicznie czynnej min. 10%,

- procent powierzchni zabudowy do 80%,

- minimalna intensywność zabudowy 0,001,

- maksymalna intensywność zabudowy 0,8,

- geometria dachów: jedno-, dwu- , wielospadowe o nachyleniu do 45 stopni, płaskie i łukowe,

b) wprowadzenia zagospodarowania w formie ścieżek pieszych i rowerowych,

c) lokalizowania urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych,

d) tras turystycznych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych i miejsc widokowych, infrastruktury technicznej,

dróg do gruntów rolnych i leśnych.

Zapraszam :)

Oferta tylko u nas.

Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością PRO-INWEST NIERUCHOMOŚCI – zakaz kopiowania bez uzyskania stosownej zgody.

Nota prawna:

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Informacje są umieszczone na podstawie oględzin oraz danych przekazanych przez właściciela i mogą ulegać aktualizacji i zmianom.

Zakup na kredyt? Nasz doradca finansowy dopasuje najkorzystniejszą ofertę kredytową. Zapytaj o szczegóły 602 349 320.

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu
PLN
Lata
Oprocentowanie roczne
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

Cena nieruchomości
PLN
PLN
Taksa notarialna (opłata notarialna)
PLN
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
PLN
Wypisy aktu notarialnego - około
PLN
Wniosek do WKW
PLN
Prowizja
%
Wysokość prowizji
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM(cena + opłaty)

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Podobne oferty

99 000 zł
rezerwacja
działka na sprzedaż - Wilamowice (gw), Dankowice, Wiślana
Wilamowice (gw), Dankowice, Wiślana
Powierzchnia: 2 000,00 m2
Cena/m2: 49,50 zł
PRO-GS-162

Notatnik
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem